zobacz więcej

Logopeda – zawód z przyszłością

Źródło: 
Magazyn Szklony 6/2011
Autor: 
dr Iwona Michalak-Widera

 

Wady wymowy wśród dzieci kończących siódmy rok życia występują w ok. 40% przypadków. Powiedziała nam dr Iwona Michalak-Widera przewodnicząca Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Jest więc widoczne zapotrzebowanie na szkolenie kolejnych specjalistów w tej dziedzinie i, co równie ważne, trafianie do społeczeństwa z podstawową wiedzą w temacie logopedii. Logopedzi z całej Polski przyjechali w piątek 27 maja do Katowic na VII Ogólnopolską Konferencję Logopedyczną.
Wśród wieloletnich działań Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego istotną rolę pełnią konferencje logopedyczne. W października 2007 r. spotkania po raz pierwszy przybrały rangę ogólnopolskich konferencji. Od początku miejscem organizacji spotkań była Sala Sejmu Śląskiego w Katowicach. Miniona już VII konferencja logopedyczna, po raz pierwszy zawitała do rektoratu Uniwersytetu Śląskiego mieszczącego się przy ul. Bankowej w Katowicach. Od maja 2008 roku konferencje zostały objęte stałym patronatem honorowym przez Uniwersytet Śląski, a od maja 2009 także przez Marszałka Województwa Śląskiego Bogusława Śmigielskiego, a w obecnej kadencji przez Marszałka Adama Matusiewicza.
W konferencji uczestniczyli logopedzi, a także pedagodzy i psycholodzy. Organizacja tego typu spotkań jest niezwykle ważna, ponieważ w jednym miejscu wszystkie te osoby mogą wymieniać się swoimi doświadczeniami zawodowymi.
I tym razem nie zabrakło słuchaczy z różnych miejsc Polski.
– Uczestniczyłam wcześniej w innych konferencjach tego typu, jednak w Katowicach jestem po raz pierwszy. Szczególnie zainteresował mnie wykład dr Katarzyny Węsierskiej, która skupiała się na zastosowaniu podejścia terapeutycznego, zorientowanego na pracę z rodziną w terapii małych dzieci o zaburzonym procesie nabywania języka. Jestem terapeutką wczesnej interwencji. Dlatego ten temat jest dla mnie szczególnie interesujący – mówiła Agnieszka Felic.
Z wykładów zechcieli skorzystać także studenci.
– Obecnie jestem studentką Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku logopedia z emisją głosu. Przyjechałam na konferencję logopedyczną, ponieważ chciałabym poszerzyć swoją wiedzę, korzystając z doświadczenia znanych wykładowców. Szczególnie ważny jest dla mnie warsztat mgr Agnieszki Wilk przedstawiający zaburzenia mowy o podłożu neurologicznym i genetycznym – mówiła Ewelina Karp.
– Jesteśmy studentkami z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Konferencja może okazać się ciekawym doświadczeniem, które pozwoli zobaczyć znane nam problemy z perspektywy wykładowców uczących na innych uczelniach. Naszym zdaniem logopedia w Polsce jest przyszłościowym zawodem. Coraz więcej rodziców przykłada dużą wagę do prawidłowego rozwoju swojego dziecka, wzrasta także zapotrzebowanie na logopedów pracujących w przedszkolach – przekonywały Martyna Smolarek i Magdalena Wojewoda.
Każdy student w momencie podjęcia nauki na uczelni wyższej myśli o możliwościach przyszłej pracy, która pozwoli wykorzystywać nabyte umiejętności. Niewielu z nich myśli zapewne o otrzymaniu nagrody, która jest podziękowaniem za ich dokonania na rzecz Logopedii Śląskiej. Takie wyróżnienie noszące nazwę Logopedia Silesiaca, otrzymała podczas tegorocznej konferencji dr Danuta Pluta-Wojciechowska.
– Czuję się niezwykle wyróżniona i wzruszona, jednakże Forum Logopedyczne, którego jestem redaktorem naczelnym nie mogłoby powstać bez wytężonej pracy moich koleżanek i kolegów. Dziękuję za pomoc Katarzynie Węsierskiej, Iwonie Michalak-Widerze, Mieczysławowi Chęćkowi, Marcie Węgierskiej, a także Natalii Moćko i wszystkim tym, których w tym momencie nie jestem w stanie wymienić. Pomimo mojej pracy na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie czuję się zarówno Krakowianką, jak i Ślązaczką– mówiła laureatka, Danuta Pluta-Wojciechowska.

 

źródła zdjęć w sliderze: http://www.pandasecurity.com/poland/ http://parklandplayers.com/ http://www.hitc.com http://www.myvin.com.ua/ua/news/internews/16771.html http://www.indicepr.com/noticias/2015/09/01/action/48440/9-formas-de-ahorrar-en-tu-viaje/ http://www.freepik.com/free-photo/male-executive-with-glasses_856027.htm