zobacz więcej

Społeczne i ekonomiczne konsekwencje stosowania procedur skutecznej profilaktyki logopedycznej / Social and Economic Consequences of Using the Procedures of Effective Speech-Language Pathology Prevention

Źródło: 
Sociálna práca, manažment a ekonómia – prínosy a limity vedy pre teóriu a prax: zborník referátov z 5. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou: 5. jún 2013, Dolný Kubín. / eds. Ľubomír Pekarčík, Emília Janigová, Anna Weissbrot-Koziarska. Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2013. s. 235-242. ISBN 978-80-561-0092-9.
Autor: 
Iwona Michalak-Widera, Katarzyna Węsierska

źródła zdjęć w sliderze: http://www.pandasecurity.com/poland/ http://parklandplayers.com/ http://www.hitc.com http://www.myvin.com.ua/ua/news/internews/16771.html http://www.indicepr.com/noticias/2015/09/01/action/48440/9-formas-de-ahorrar-en-tu-viaje/ http://www.freepik.com/free-photo/male-executive-with-glasses_856027.htm