zobacz więcej

Problemy dyslaliczne dziecka ze szkoły masowej i specjalnej w świetle językoznawstwa kognitywnego - analiza badań własnych

Źródło: 
Publikacja plakatowa podczas XV Zjazdu PTL połączonego z Konferencją Naukowo-Szkoleniową „Zaburzenia mowy a poznawcze i komunikacyjne możliwości człowieka”. Lublin, 27 - 28 maja 2005 roku.

Iwona Michalak-Widera

źródła zdjęć w sliderze: http://www.pandasecurity.com/poland/ http://parklandplayers.com/ http://www.hitc.com http://www.myvin.com.ua/ua/news/internews/16771.html http://www.indicepr.com/noticias/2015/09/01/action/48440/9-formas-de-ahorrar-en-tu-viaje/ http://www.freepik.com/free-photo/male-executive-with-glasses_856027.htm