By wymowa była poprawna

Źródło: Goniec Górnośląski Nr 21/2842
Autor: Hanna Grabowska-Macioszek

Region

O wieloaspektowym wymiarze logopedii, czyli nauce o kształtowaniu właściwej mowy w okresie jej rozwoju i jej doskonaleniu w późniejszym okresie, a także o usuwaniu różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy od urodzenia po starość, dyskutowano w minioną sobotę w Katowicach. W konferencji wzięli udział między innymi przedstawiciele świata nauki, lekarze, pedagodzy a przede wszystkim logopedzi.

Logopedyczne konferencje Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, co roku, cieszą się wielkim zainteresowaniem. Także i tym razem do siedziby Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego tłumnie przyjechali uczestnicy i zaproszeni goście nie tylko z okolic Śląska, ale i całej Polski: Warszawy, Gdańska, Kielc, Wrocławia czy Krakowa.
W trakcie spotkania jednym z ciekawszych zagadnień były problemy osób z autyzmu. Organizatorzy uhonorowali w ten sposób Światowy Rok Wspierania Osób z Autyzmem, trwający od 4. kwietnia 2012 r. do 4. kwietnia 2013 r. Interesujący referat na ten temat, wygłosiła doktor nauk medycznych Beata Kazek z Kliniki Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego ŚUM w Katowicach, Centrum Wspomagania Rozwoju PERSEVERE w Katowicach. Jak podkreśliła doktor Kazek, jeśli rozpoznamy, że nasze dziecko dotknięte jest autyzmem, to nie należy się bać. Problem trzeba potraktować jak wyzwanie, z którym należy walczyć. Z chwilą zauważenia cech, czy przejawów autyzmu, niezależnie od tego jaka jest ich forma, trzeba jak najszybciej rozpocząć terapię. Zdaniem doktor Kazek główną i podstawową rolę w pracy z autyzmem odgrywają rodzice. W zasadniczej mierze od nich zależy na ile uda się pokonać tę chorobę. Podobne zdanie wyraziła także doktor nauk humanistycznych Olga Jauer-Niworowska, psycholog kliniczny i logopeda z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Na podstawie swoich doświadczeń z osobami z dyzartią, czyli zaburzeniami mowy w wyniku porażeń mózgowych, pani doktor właśnie w rodzicach upatruje główne źródło sukcesów dla poprawy stanu zdrowia osób z dyzartią.
– Nie zawsze jednak rodzic w porę rozpoczyna pracę ze swoim dzieckiem, nie zawsze dokłada wszelkich starań, by rozwiązać problem, a czasem nawet nie podejmuje żadnych działań. Ten ostatni przypadek głównie dotyczy osób z tak zwanego marginesu społecznego lub takich, które same w pewnym stopniu są upośledzone – stwierdziła doktor Jauer-Niworowska. Z jej relacji wynika, że pomoc w takich przypadkach jest trudna, bo nie ma odpowiednich regulacji prawnych, by na przykład w imieniu rodziców, bez ich udziału, rozpocząć leczenie dziecka.
Podczas konferencji omawiano ponadto problemy rozwojowe mowy u dzieci, których matki piły alkohol, będąc w ciąży, które przedstawiła dr Halina Pawłowska-Jaroń z Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Na temat osób po laryngektomii, czyli wycięciu fałdów głosowych i jąkających się mówiły prelegentki z Kielc. Doniesienia na temat terapii jąkania w krajach anglojęzycznych przedstawiła doktor nauk humanistycznych Katarzyna Wesierska. Nietypowym wydarzeniem spotkania była rozmowa z pisarką Małgorzatą Strzałkowską, autorką wielu książek dla dzieci i młodzieży. „Wiersze, że aż strach!”, „Wierszyki łamiące języki” czy „Wiersze spod Pszczyny” – to doskonale znane również logopedom zbiory utworów, stanowiących nieocenioną pomoc w terapii zaburzeń mowy. Osoby zainteresowane kupnem tych oraz innych publikacji, zawierających między innymi ćwiczenia i zabawy logopedyczne, mogły się w nie zaopatrzyć w holu przed Aulą im. Kazimierza Lepszego, w której odbywała się konferencja. W konferencji wzięło udział prawie 200 osób. Każdy uczestnik zabrał ze sobą czasopismo „Forum Logopedyczne” oraz plakaty o autyzmie, a także promujące potrzebę rozwoju mowy dzieci już od około drugiego roku życia. Jak powiedziała dr Iwona Michalak-Widera, dziecko nie mówiące, z którym rodzic przychodzi po pomoc do logopedy po skończeniu przez nie trzech lat, jest spóźnione z terapią mowy ponad rok.
Kolejna IX Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego odbędzie się za rok, organizatorzy już dziś serdecznie na nią zapraszają.

Hanna Grabowska-Macioszek