O mnie

Serdecznie witam na mojej stronie logopedów, rodziców, opiekunów, pedagogów oraz terapeutów, którzy poszukują treści logopedycznych.

Tutaj znajdziecie Państwo artykuły, plakaty, ulotki oraz prezentacje pozycji książkowych, których jestem autorką lub współautorka. Treści te są przydatne logopedom jako instrument do diagnozy i terapii oraz rodzicom do pracy z dziećmi.

Zarówno tutaj, jak i Instagramie i Facebooku staram się dzielić wiedzą i doświadczeniem z wieloletniej pracy logopedycznej.

Zapraszam dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe na konsultacje i terapię do gabinetu logopedycznego. Proszę pamiętać, że każdy problem jest możliwy do rozwiązania. Ważne, by go rozpoznać i skorygować z sukcesem.

REKOMENDACJA

Doktor Iwona Michalak-Widera to wybitny specjalista w wielu dziedzinach logopedycznych: terapii dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, a także profilaktyce, diagnozie i postępowaniu logopedycznym w dyslalii, oligofrenologopedii oraz logopedii artystycznej. To wieloletni działacz w Polskim Towarzystwie Logopedycznym, a także wykładowca m.in. w Podyplomowym Studium Logopedii przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Uniwersytecie Łódzkim, Akademii Ignatianum w Krakowie. Pani Doktor przez kilka lat prowadziła wykłady z emisji głosu i kultury języka na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego. Ogromne doświadczenie zawodowe zaowocowało silnym związkiem z uczelniami, gdzie jej wykłady cieszyły się i nadal cieszą niesłabnącym zainteresowaniem studentów. Jako pedagog przygotowujący adeptów logopedii, doskonale jest znana logopedycznemu środowisku. Prowadzone przez nią warsztaty i szkolenia nie tylko na Śląsku, ale i w całym kraju przyciągają aktywnych zawodowo logopedów, potwierdzając profesjonalizm i osobowość prelegentki. Pani Doktor przez wiele lat uczestniczyła także w pracach Zarządu Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, piastując m.in. funkcję wiceprzewodniczącej, a następnie przewodniczącej. Cenne źródło praktycznej wiedzy dla przyszłych logopedów stanowią książki jej autorstwa i współautorstwa, a także publikacje w prasie specjalistycznej i popularno-naukowej oraz plakaty i ulotki promujące zagadnienia logopedyczne wśród przeciętnych użytkowników języka. Na rynku wydawniczym stale obecne są tytuły dr Iwony Michalak-Widery, niektóre wznawiane kolejny raz, np. „Śmieszne minki” zeszyt popularno-naukowy zawierający ćwiczenia artykulacyjne narządów mowy dla dzieci (1998, 2002). Interesującą propozycją wydawniczą autorki było również ukazanie się pierwszego od 1959 roku, opracowanego przez dr Iwonę Michalak-Widerę, „Kwestionariusza obrazkowego do badania mowy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym” wraz z kartą badania mowy (2000). Zawierał on ilustracje podstawowych dźwięków języka polskiego we wszystkich pozycjach: nagłosie, śródgłosie i (ewentualnie) wygłosie. Zmodyfikowany i uzupełniony przewodnikiem metodycznym kwestionariusz wraz z kartą został ponownie wydany pod nazwą „Logopedyczny test dla dzieci i młodzieży” (2009). Godne uwagi są „Miłe uszom dźwięki” (2003, 2007) — ćwiczenia narządów mowy, przygotowujące do wymawiania głosek oraz ciekawe propozycje ich wywołania. „Zaczynam Mówić” (2007) i część II „Już mówię” (2010) to programy rozwijający mowę dzieci z problemami w mówieniu, natomiast „Odgłosy zwierząt” (2008), „Odgłosy z otoczenia” (2008) to książeczki wprowadzające w świat mowy dzieci około drugiego roku życia, a „Dobrze mówię T” (2013) to książka pomocna w terapii dzieci z sygmatyzmem międzyzębowym, zaś „Rerki. Zabawy utrwalające głoskę R” (2014) w przystępny sposób sprzyjają utrwaleniu trudnej artykulacyjnie głoski [r]. Warte polecenia są też pozycje popularno-naukowe jej współautorstwa: „Aby nasze dzieci mówiły pięknie” (2001) — zestaw ćwiczeń rozwijających mowę dzieci najmłodszych poprzez zabawę (obecnie nie wznawiany), „Szumiące wierszyki” (2001, 2005) i „Syczące wierszyki” (2001, 2006) a także „Będę wielkim Mówcą. Zabawy buzi i języka dla każdego smyka” (2009) oraz „Zwierzęta wokół nas. Potrafię mówić, kreślić, wycinać” część I (2010), „Dźwięki wokół nas. Potrafię mówić, kreślić, wycinać” część II (2011), „Bobik i łapa” (2013) – książka wprowadzająca w świat mowy, pisma i wyrażania emocji, a także oraz „Co Y zrobiło” (2016), „Gdzie E było” (2016), „O w kuchni” (2017), „A na wakacjach” (2017). Pani Doktor współtworzyła także cieszący się dużym zainteresowaniem „Test do badań przesiewowych mowy dla dzieci przedszkolnych” (2012). Oprócz praktyki logopedycznej, pracy dydaktycznej ważne w życiu zawodowym dr Iwony Michalak-Widery jest doskonalenie własnego warsztatu teoretycznego. Świadczą o tym liczne prelekcje, odczyty, prezentacje i plakaty wystawiane na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach, pozytywnie przyjmowane przez fachowców. Pani doktor Iwona Michalak-Widera w pełni potwierdza swoje zaangażowanie i duży wkład pracy w społecznie potrzebną dziedzinę wiedzy jaką jest logopedia.

prof. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempna

WYWIADY

Radio Katowice – 7.03.2022 r.

————————-

Radio eM 9.03.2021 r.
————————-

Radio Katowice – 15.03.2018 r.


————————-

Radio Katowice – 20.10.2015 r. >>

————————-

Radio Katowice – 25.11.2015 r. >>
————————-

Radio Katowice – 22.03.2017 r. >>
————————-

Profesjonalne podejście do małych i dużych pacjentów. Pani Iwona pomagała mojemu synowi, dzięki temu mówi już poprawnie 🙂
_ Tomasz Gasecki,
opinia