O mnie

REKOMENDACJA

Doktor Iwona Michalak-Widera to wybitny specjalista w wielu dziedzinach logopedycznych: terapii dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, a także profilaktyce, diagnozie i postępowaniu logopedycznym w dyslalii, oligofrenologopedii oraz logopedii artystycznej. To wieloletni działacz w Polskim Towarzystwie Logopedycznym, a także wykładowca m.in. w Podyplomowym Studium Logopedii przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Uniwersytecie Łódzkim, Akademii Ignatianum w Krakowie. Pani Doktor przez kilka lat prowadziła wykłady z emisji głosu i kultury języka na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego. Ogromne doświadczenie zawodowe zaowocowało silnym związkiem z uczelniami, gdzie jej wykłady cieszyły się i nadal cieszą niesłabnącym zainteresowaniem studentów. Jako pedagog przygotowujący adeptów logopedii, doskonale jest znana logopedycznemu środowisku. Prowadzone przez nią warsztaty i szkolenia nie tylko na Śląsku, ale i w całym kraju przyciągają aktywnych zawodowo logopedów, potwierdzając profesjonalizm i osobowość prelegentki. Pani Doktor przez wiele lat uczestniczyła także w pracach Zarządu Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, piastując m.in. funkcję wiceprzewodniczącej, a następnie przewodniczącej. Cenne źródło praktycznej wiedzy dla przyszłych logopedów stanowią książki jej autorstwa i współautorstwa, a także publikacje w prasie specjalistycznej i popularno-naukowej oraz plakaty i ulotki promujące zagadnienia logopedyczne wśród przeciętnych użytkowników języka. Na rynku wydawniczym stale obecne są tytuły dr Iwony Michalak-Widery, niektóre wznawiane kolejny raz, np. „Śmieszne minki” zeszyt popularno-naukowy zawierający ćwiczenia artykulacyjne narządów mowy dla dzieci (1998, 2002). Interesującą propozycją wydawniczą autorki było również ukazanie się pierwszego od 1959 roku, opracowanego przez dr Iwonę Michalak-Widerę, „Kwestionariusza obrazkowego do badania mowy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym” wraz z kartą badania mowy (2000). Zawierał on ilustracje podstawowych dźwięków języka polskiego we wszystkich pozycjach: nagłosie, śródgłosie i (ewentualnie) wygłosie. Zmodyfikowany i uzupełniony przewodnikiem metodycznym kwestionariusz wraz z kartą został ponownie wydany pod nazwą „Logopedyczny test dla dzieci i młodzieży” (2009). Godne uwagi są „Miłe uszom dźwięki” (2003, 2007) — ćwiczenia narządów mowy, przygotowujące do wymawiania głosek oraz ciekawe propozycje ich wywołania. „Zaczynam Mówić” (2007) i część II „Już mówię” (2010) to programy rozwijający mowę dzieci z problemami w mówieniu, natomiast „Odgłosy zwierząt” (2008), „Odgłosy z otoczenia” (2008) to książeczki wprowadzające w świat mowy dzieci około drugiego roku życia, a „Dobrze mówię T” (2013) to książka pomocna w terapii dzieci z sygmatyzmem międzyzębowym, zaś „Rerki. Zabawy utrwalające głoskę R” (2014) w przystępny sposób sprzyjają utrwaleniu trudnej artykulacyjnie głoski [r]. Warte polecenia są też pozycje popularno-naukowe jej współautorstwa: „Aby nasze dzieci mówiły pięknie” (2001) — zestaw ćwiczeń rozwijających mowę dzieci najmłodszych poprzez zabawę (obecnie nie wznawiany), „Szumiące wierszyki” (2001, 2005) i „Syczące wierszyki” (2001, 2006) a także „Będę wielkim Mówcą. Zabawy buzi i języka dla każdego smyka” (2009) oraz „Zwierzęta wokół nas. Potrafię mówić, kreślić, wycinać” część I (2010), „Dźwięki wokół nas. Potrafię mówić, kreślić, wycinać” część II (2011), „Bobik i łapa” (2013) – książka wprowadzająca w świat mowy, pisma i wyrażania emocji, a także oraz „Co Y zrobiło” (2016), „Gdzie E było” (2016), „O w kuchni” (2017), „A na wakacjach” (2017). Pani Doktor współtworzyła także cieszący się dużym zainteresowaniem „Test do badań przesiewowych mowy dla dzieci przedszkolnych” (2012). Oprócz praktyki logopedycznej, pracy dydaktycznej ważne w życiu zawodowym dr Iwony Michalak-Widery jest doskonalenie własnego warsztatu teoretycznego. Świadczą o tym liczne prelekcje, odczyty, prezentacje i plakaty wystawiane na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach, pozytywnie przyjmowane przez fachowców. Pani doktor Iwona Michalak-Widera w pełni potwierdza swoje zaangażowanie i duży wkład pracy w społecznie potrzebną dziedzinę wiedzy jaką jest logopedia.

prof. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempna

WYWIADY

Radio Katowice – 7.03.2022 r.

————————-

Radio eM 9.03.2021 r.
————————-

Radio Katowice – 15.03.2018 r.


————————-

Radio Katowice – 20.10.2015 r. >>

————————-

Radio Katowice – 25.11.2015 r. >>
————————-

Radio Katowice – 22.03.2017 r. >>
————————-

Profesjonalne podejście do małych i dużych pacjentów. Pani Iwona pomagała mojemu synowi, dzięki temu mówi już poprawnie 🙂
_ Tomasz Gasecki,
opinia