II Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna

Źródło: Biuletyn 3/2008
Autor: Marcin Bujnowicz

16 maja 2008 roku w Katowicach w sali Sejmu Śląskiego odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna, zorganizowana przez Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Konferencja jest jednym z największych i najważniejszych wydarzeń logopedycznych w Polsce, poświęconych problemom rozwoju mowy i słuchu. Ta cyklicznie organizowana impreza od kilku już lat gromadzi najświetniejsze grono specjalistów – logopedów, lekarzy, nauczycieli emisji głosu. YAMAHA Music Education, jako ekspert w dziedzinie edukacji muzycznej, została zaproszona do udziału w imprezie przez przewodniczącą Śląskiego Oddziału, a zarazem inicjatora i organizatora Konferencji – wybitnego logopedę, z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem – Paniądr Iwonę Michalak–Widerę (http://www.logopeda.info). To dzięki jej zaproszeniu, wspartym rekomendacją Pani mgr Katarzyny Pietras – logopedy specjalizującym się w pracy z dzieckiem specjalnej troski, prof. Asmus Hintz – Dyrektor Działu Popularyzacji Muzyki w YAMAHA Music Central Europe GmbH, mógł zaprezentować doświadczenia Szkół Muzycznych YAMAHA w zakresie edukacji muzycznej niemowląt (program „Niemowlakiw Krainie Dźwięków”) i dzieci (programy „Szkraby i Muzyka” oraz „Dźwiękoludki”). W swoim wystąpieniu prof. Hintz zwrócił uwagę, że w latach dziewięćdziesiątych XX wieku YAMAHA Music Education opracowała programy „Robby” („Niemowlaki w Krainie Dźwięków) – dla dzieci od 4. do 18. miesiąca życia oraz „Kraki” („Szkraby i Muzyka”) – dla dzieci w wieku 1,5 – 3,5 lat. W ten sposób powstał unikalny system kształcenia muzycznego dzieci począwszy od narodzin, aż do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. System adresowany nie tylko do dzieci, ale także do ich rodziców. Programy zajęć „Robby”, „Szkraby i Muzyka” oraz „Dźwiękoludki” zakładają bowiem obowiązkową obecność rodzica na zajęciach i w tym sensie są „programami dla rodziców i dziecka”. W dalszej części referował, że „długotrwała nauka wymaga od dziecka zaangażowania różnych zmysłów i kanałów uczenia się”. Zmysły wzroku, powonienia, słuchu, równowagi, mowy oraz dotyku, a także różne sposoby postrzegania, są uwzględniane w pedagogice firmy YAMAHA. Motywem przewodnim wystąpienia była prezentacja podstawowych celów kształcenia muzycznego we wczesnej fazie rozwoju, którymi są:

1.Muzyka jako język („Robby”) – wspiera interakcję i umacnia więź między dzieckiem a rodzicem.
2.Muzyka jest językiem („Szkraby i Muzyka”) – dzieci i rodzice zdobywają kompetencje muzyczne („słuchanie – śpiewanie – granie”)
3.Muzyka staje się językiem („Dźwiękoludki”) – metodyczne trzy kroki „słuchanie – śpiewanie – granie” zostają rozszerzone o czynności czytania i pisania. W konferencji uczestniczyło 294 lekarzy – logopedów oraz specjalistów od emisji głosu. Wszyscy byli pod wrażeniem wystąpienia Pana Profesora. Ulegli także jego urokowi osobistemu, czemu dali werbalny wyraz na stoisku wystawienniczym, zorganizowanym z okazji Konferencji, gdzie uczestnicy mogli dodatkowo zapoznać się z lokalizacją Szkół Muzycznych YAMAHA w Polsce. W trakcie Konferencji rozdano ponad 300 materiałów informacyjnych, przygotowanych specjalnie na tę okoliczność oraz wiele materiałów reklamowych. Formuła wystąpienia Pana Profesora Hintza z organizacją stoiska targowego z pewnością zaowocuje wzrostem świadomości marki Szkół Muzycznych YAMAHA, co w konsekwencji wpłynie na pojawienie się nowych uczniów w naszych szkołach. Do tego musimy być odpowiednio przygotowani.

M. Bujnowicz – YSM Katowice 
Pan Prof. Hintz, przygotowując się do swojego wystąpienia, skorzystał z gościnności YSM w Katowicach, Centrala SMY.