Podziękowanie

Źródło: Forum Logopedyczne nr 16/2009
Autor: Izabela Liguzińska i Bogumiła Wilk

W imieniu katowickiej grupy doskonalenia logopedów działającej przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1S składamy serdeczne podziękowania:
Pani dr Iwonie Michalak-Widerze oraz Pani mgr Katarzynie Węsierskiej
za zorganizowanie i wieloletnie prowadzenie grupy wsparcia (obecnie grupy doskonalenia logopedów).
Dziękujemy za interesujące spotkania, na których mogliśmy ugruntowywać swoją wiedzę, zdobywać nowe
wiadomości – również z dziedzin pokrewnych logopedii, dzięki zapraszanym specjalistom, mogliśmy dzielić się swoimi doświadczeniami oraz uzyskiwać odpowiedzi na nurtujące nas problemy pojawiające się w codziennej pracy zawodowej. Dziękujemy za entuzjazm, energię, profesjonalizm, ciepło, życzliwość, nieustanny humor, za dobre słowo i ogromne zaangażowanie, jakie wkładałyście w każde spotkanie. Dziękujemy za gotowość przyjścia z pomocą, za nieustanne wspieranie i motywowanie do podejmowania coraz to odważniejszych decyzji i zadań, za dzielenie się swym doświadczeniem i wiedzą z młodszymi logopedami oraz za to, że zawsze można liczyć na Waszą radę i wsparcie.
W tym roku przekazałyście stery w nasze ręce. Zaszczycone, a zarazem pełne obaw, mamy zamiar dzielnie
kontynuować Wasze dzieło. Mamy nadzieję, że nadal będziemy mogli liczyć na Wasze wsparcie i że będziemy spotykać się na kolejnych warsztatach.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy
Izabela Liguzińska i Bogumiła Wilk