Spotkanie pokoleń śląskich logopedów

Źródło: Biuletyn Logopedyczny 3/2002
Autor: Mieczysław Chęciek

W czerwcu 2002 roku z inicjatywy Zarządu Śląskiego Oddziału PTL zorganizowano okolicznościowe „Spotkanie pokoleń śląskich logopedów”. Zebrali się aktywni działacze województwa śląskiego: seniorzy przebywający już na wcześniejszych emeryturach, ci, którzy jeszcze są aktywni zawodowo, ale powoli przygotowują się do zasłużonej emerytury oraz najmłodsi logopedzi, których staż pracy wynosi kilka i kilkanaście lat. Spotkanie wiązało się z przygotowaniami do zbliżającego się jubileuszu 25-lecia Oddziału (wcześniej Koła) PTL. 

Wśród aktywnych działaczy zabrakło nieodżałowanej śp. mgr Ireny Łyżyczki, głównej współtwórczyni powojennej „śląskiej logopedii”. Zabrakło też śp. mgr Barbary Mrozek i śp. mgr Marii Jaeger. Chwilą ciszy uczczono ich pamięć. 

Planowane już od kilku lat spotkanie przy świecach, kawie, ciastkach i lampce szampana było wspaniałą okazją do przypomnienia młodszemu pokoleniu różnorodnych dokonań ich poprzedników w dziedzinie logopedii. Przed wielu laty, gdy system kształcenia i doskonalenia logopedów był bardzo ograniczony, gdy brakowało pomocy logopedycznych, opracowań naukowych i praktycznych z zakresu logopedii — ci właśnie aktywiści wypełniali po części tę lukę, organizując doskonalenie nieformalne i propagując własnoręczne wykonywanie pomocy według wspólnie wypracowanych wzorców. 

Dobrze się więc stało, że działalność Oddziału PTL mogła i może się skupiać przy Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (dawniej: Wojewódzkiej Poradni Wychowawczo-Zawodowej) w Katowicach. Wszyscy zebrani cieszyli się z faktu spotkania w tym historycznym miejscu tworzenia się powojennej logopedii na Śląsku. Zaproszeni goście otrzymali z rąk przewodniczącego i całego Zarządu Oddziału pamiątkowe dyplomy i czerwone róże jako symbol żywej pamięci i wdzięczności. W spotkaniu wzięli udział logopedzi-goście: mgr Renata Jop (Katowice), mgr Danuta Kołodziej (Katowice), mgr Irena Kuśnierz (Mikołów), mgr Urszula Omylińska (Bielsko-Biała), mgr Elżbieta Rychlewicz (Katowice), mgr Magdalena Sielawa (Sosnowiec), mgr Aniela Szrubarz (Tychy), mgr Magdalena Złotos (Katowice), mgr Jacek Weber (Katowice) oraz aktualny Zarząd Oddziału: Mieczysław Chęciek (Wodzisław Sl. — Racibórz), Danuta Pluta-Wojciechowska (Zabrze — Chorzów), Iwona Sosnowska-Wieczorek (Katowice), Czesława Pacześniowska (Katowice), Iwona Michalak-Widera(Katowice), Józef Oczadły (Katowice), Katarzyna Węsierska (Katowice), Barbara Cyl (Piekary Śląskie), Katarzyna Pietras (Katowice) oraz ówczesna dyrektor Specjalistycznej PPP Maria Szatanik. 

Wciąż aktywnym seniorom „śląskiej logopedii” życzyliśmy już na łamach Biuletynu „Śląskie Wiadomości Logopedyczne” nr 3 i raz jeszcze życzymy w imieniu całego środowiska logopedycznego na Śląsku — dużo zdrowia i dalszego zawodowego spełniania się.