Strzał w dziesiątkę!

Źródło: Śląskie Wiadomości Logopedyczne 4/2003
Autor: Barbara Rawecka, Łucja Skrzypiec

Wszystko zaczęło się już w 1998 r., w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr l w Katowicach. Z inicjatywy nowoprzyjętych logopedów mgr Katarzyny Węsierskiej i mgr Barbary Raweckiej zostało zorganizowane pierwsze spotkanie dla logopedów pracujących w podległych tej poradni placówkach. Z powodu licznych sygnałów z terenu uznano za celowe i bardzo potrzebne powołanie do życia grupy warsztatowej. Rozsyłając pierwsze zaproszenia organizatorki nie spodziewały się, aż tak dużego zainteresowania. Okazało się, że był to strzał w dziesiątkę. 

Chociaż pierwsze spotkanie odbyło się cztery lata temu, to oficjalną datą utworzenia Grupy Wsparcia Logopedów działającej przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 i Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Katowicach jest 28 maja 2001 r. Opoką naszej grupy od początku jej istnienia jest mgr Katarzyna Węsierska. Potrafiła ona zarazić innych swoim entuzjazmem i energią. i tak drugim, mocnym filarem grupy została mgr Iwona Michalak-Widera. Tematyka naszych spotkań jest bardzo różnorodna, zgodna z oczekiwaniami wszystkich jej członków. Często zapraszane są osoby z bogatą praktyką zawodową, które chętnie dzielą się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem. 

„Szefowe” grupy zawsze pamiętają o rozesłaniu zaproszeń, sprawach organizacyjnych, a przede wszystkim możemy się od nich wiele nauczyć. Prowadziły one we wrześniu 2002 r. spotkanie, którego tematem była organizacja pracy logopedy zatrudnionego w przedszkolu, szkole lub w poradni; badanie logopedyczne; ramowy program terapii; postępowanie logopedyczne w przypadku dyslalii. 

Panująca na spotkaniach życzliwa atmosfera, dająca możliwość swobodnej wymiany doświadczeń, a także ich oprawa sprawiają, że coraz chętniej w nich uczestniczymy. Z tych jak i z wielu innych powodów, z każdym rokiem działalności nasza grupa staje się liczniejsza. Jej członkami są absolwenci studiów logopedycznych nie tylko z Katowic, ale również z Chorzowa, Sosnowca, Wodzisławia Śląskiego, Rybnika, Czechowic Dziedzic. Pod koniec ubiegłego roku szkolnego próbowaliśmy podzielić się na cztery mniejsze grupy. W czasie czerwcowego zebrania krążyły listy z tematyką kolejnych spotkań. Kiedy dotarły do naszych „szefowych” okazało się, że wszyscy zapisali się na wszystkie warsztaty. 

Pierwsze nasze warsztatowe spotkanie w 2002 r. zostało zorganizowane przez mgr Ewę Dutkiewicz w Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych w Katowicach Giszowcu. Ze swoimi metodami pracy z dzieckiem autystycznym zapoznała nas mgr Anna Cieńciała. 

Kolejne odbyło się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Katowicach, na którym mgr Zofia Dzierka podzieliła się swoimi doświadczeniami dotyczącymi problematyki autyzmu. Bardzo cenne i interesujące było też dla nas wystąpienie dr Idy Szwed na temat diagnozy i terapii jąkania. W listopadzie Beata Zipper-Malina założycielka Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Szansa” przedstawiła działalność swojej fundacji, a mgr Katarzyna Pietras zwróciła uwagę na ogromne znaczenie wczesnej interwencji logopedycznej na przykładzie dzieci z zespołem Downa. 

W 2003 r. zaplanowanych jest również wiele ciekawych spotkań. Pierwsze z nich będzie poświęcone aparatowaniu dzieci niedosłyszących i prezentacją aparatów słuchowych (18.02.03 r. — PPP nr l w Katowicach). Czerwcowe spotkanie na temat afazji prowadzić będzie mgr Agnieszka Wilk z Wodzisławia Śląskiego. 

Zachęcamy aktywnych logopedów do tworzenia nowych, małych grup warsztatowych, gdyż w takiej formie najlepiej doskonali się swoje umiejętności. 

W imieniu wszystkich członków naszej grupy pragniemy podziękować Kasi Węsierskiej iIwonie Michalak-Widera za „kawał dobrej roboty”.