Diagnoza i postępowanie logopedyczne z dzieckiem z sygmatyzmem międzyzębowym

Źródło: Forum Logopedyczne nr 22/2014
Autor: Paulina Krok, Iwona Michalak-Widera