Opóźniony rozwój mowy studium przypadku

Źródło: Interdyscyplinarne aspekty wczesnej diagnozy logopedycznej pod redakcją naukową Joanny Trzaskalik, Kraków 2015
Autor: Iwona Michalak-Widera, Marta Stasiowska