Specyfika oddziaływań logopedycznych dotycząca dzieci o obniżonej sprawności intelektualnej

Źródło: Studia z logopedii i neurologopedii, pod redakcją naukową Iwony Nowakowskiej-Kempnej, Kraków 2012
Autor: Iwona Michalak-Widera