Społeczne i ekonomiczne konsekwencje stosowania procedur skutecznej profilaktyki logopedycznej

Źródło: Sociálna práca, manažment a ekonómia – prínosy a limity vedy pre teóriu a prax: zborník referátov z 5. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou: 5. jún 2013, Dolný Kubín. / eds. Ľubomír Pekarčík, Emília Janigová, Anna Weissbrot-Koziarska. Ružomberok: Verbum – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2013. s. 235-242. ISBN 978-80-561-0092-9.
Autor: Iwona Michalak-Widera, Katarzyna Węsierska