Będę wielkim mówcą

Książkę stanowi zbiór zdjęć dzieci, wykonujących ćwiczenia przygotowujące do pięknego mówienia. Uporządkowano je zgodnie z potrzebami logopedycznymi. Początek stanowi rozgrzewka, czyli wykonywanie różnych, dziwnych min. Dalej wśród propozycji znalazły się konkretne ćwiczenia języka, warg oraz podniebienia miękkiego. Dużo miejsca poświęcono ćwiczeniom oddechowym. Nie zapomniano także o istotnym dla kontaktów werbalnych treningu słuchowym. Także o zabawach ruchowych całego ciała, zgodnie z zasadą, że instrumentem w mówieniu jest cały człowiek.
Zachęcamy do wykonywania ćwiczeń wspólnie z dzieckiem, w formie krótkich zabaw. Ważne jest, by pokazać dziecku, że nie jest istotny, zwłaszcza na początku, efekt ćwiczenia, ale podejmowanie wysiłku w celu jego wykonywania. Nie należy wywierać presji, tzn. ponaglać dziecka lub prosić o wielokrotne, monotonne powtarzanie ćwiczenia. Najważniejsza jest wspólna radosna zabawa. W miarę powracania do danych ćwiczeń, będą one wykonywane coraz precyzyjniej. Jeśli, mimo wielu powtórzeń, dziecko ma kłopot z wykonaniem jakiegoś ćwiczenia, np. związanego z unoszeniem języka ku górze, należy skorzystać z konsultacji logopedy. Tak zwana pionizacja języka jest warunkiem niezbędnym opanowania prawidłowej wymowy wszystkich głosek języka polskiego. Ważne jest również, by nie przedłużać ćwiczeń, zwłaszcza związanych z oddychaniem. Zabawy oddechowe należy prowadzić w krótkich, kilku minutowych seriach, w dobrze przewietrzonym pomieszczeniu – najlepiej godzinę po posiłku lub przed posiłkiem.
Dobry mówca – to taki, na którego patrzy się z przyjemnością – przyjmuje dobrą postawę, odpowiednio gestykuluje, a jego mimika jest adekwatna do wypowiedzi. Dobry mówca to taki – którego przyjemnie się słucha – mówi odpowiednio głośno i wyraźnie. Dobry mówca to taki, którego słucha się z zapartym tchem – mówi modulując głos, z odpowiednią dykcją i intonacją, a przy tym interesująco. Prezentowana książeczka jest wstępem dla dalszego treningu dobrego mówcy.

Rozmiar (wysokość/szerokość): 23 cm / 23 cm