Test do badań przesiewowych mowy dla dzieci w wieku przedszkolnym

Test do badań przesiewowych pozwala dokonać wstępnej oceny mowy dzieci w wieku od 3. do 6. roku życia. Testem może posłużyć się zarówno logopeda, jak i inni specjaliści, np. nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, lekarze pediatrzy lub pielęgniarki. Narzędzie pozwala orientacyjnie, w prosty sposób sprawdzić czy dziecko w wieku przedszkolnym posiada problemy z mówieniem czy jego mowa rozwija się poprawnie. Książka zawiera przewodnik dla diagnosty i kwestionariusz zdjęciowy dla dziecka. Test przesiewowy wstępnie bada: rozumienie, wymowę i sprawność narządów mownych. Dla wygody użytkownika testu na tejże stronie internetowej w zakładce DO POBRANIA znajdują się materiały do kserowania: Arkusz zgody rodziców, Wywiad oraz Arkusz wyników.

Rozmiar (wysokość/szerokość): 21 cm / 15 cm