Nowoczesne technologie, a rozwój mowy


pobierz >>

Źródło: Plakat ukazał się podczas V Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej. Logopedia w teorii i praktyce – zadanie finansowane w ramach umowy 897/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Katowice, 16-17.09.2017 r.