Postępowanie logopedyczne z dzieckiem wielojęzycznym. Studium przypadku


pobierz >>

Źródło: Publikacja plakatowa podczas I Międzynarodowego Seminarium Naukowego „Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość – szanse i zagrożenia drodze do porozumienia”, Katowice, 9 października 2013 r.