Problemy dyslaliczne dziecka ze szkoły masowej i specjalnej w świetle językoznawstwa kognitywnego – analiza badań własnych


pobierz >>

Źródło: Publikacja plakatowa podczas XV Zjazdu PTL połączonego z Konferencją Naukowo-Szkoleniową „Zaburzenia mowy a poznawcze i komunikacyjne możliwości człowieka”. Lublin, 27 – 28 maja 2005 roku.

Iwona Michalak-Widera