Proces nabywania mowy przez dzieci – wyniki badań w aspekcie procesu habituacji a praktyka logopedyczna


pobierz >>

Źródło: Publikacja plakatowa podczas XVI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Logopedycznego połączona z walnym zebraniem członków PTL. Lublin, 6 – 8 czerwca 2008

Iwona Michalak-Widera