Publikacja plakatowa podczas Konferencji Naukowo-Szkoleniowej


pobierz >>

Źródło: Publikacja plakatowa podczas Konferencji Naukowo-Szkoleniowej

“Jak sprawić, by wszystkie dzieci kochały czytać”
Katowice, 5 października 2005 roku.

Iwona Michalak-Widera
Katarzyna Węsierska