Wczesna stymulacja językowa dziecka o nieharmonijnym rozwoju paszportem do świata kultury


pobierz >>

Źródło: Publikacja plakatowa podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Świat pełen znaczeń – kultura i niepełnosprawność”. Kraków, 19 – 20 maja 2005 roku

Iwona Michalak-Widera