Wczesna stymulacja językowa


pobierz >>

Źródło: Publikacja plakatowa podczas Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej „Kiedy redukujemy? Kiedy rehabilitujemy? Rozważania na temat mowy głośnej i pisma”. Warszawa, 16 – 18 września 2004 r. Opublikowano również w „Magazynie Szkolnym” z kwietnia 2005 roku

Iwona Michalak-Widera