Właściwości mowy a oddziaływanie terapeutyczne w przypadkach dzieci z niepełnosprawnością intelektualną” - od diagnozy do terapii logopedycznej w dysfunkcjach ośrodkowego układu nerwowego.


pobierz >>

Źródło: Publikacja plakatowa podczas Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej „Od diagnozy do terapii logopedycznej w dysfunkcjach ośrodkowego układu nerwowego”. Warszawa, 8-10 września 2006 roku.

Iwona Michalak-Widera