Szkolenia

Webinary (krótkie szkolenia) online

11.01.2022 (wtorek) „Trzy szeregi, czyli terapia głosek dentalizowanych”, organizator (rejestracja): www.logodemia.pl

18.01.2022 (wtorek) „Głoski tylnojęzykowe (k, g, h/ch) oraz przedniojęzykowo-zębowe (t, d)”, organizator (rejestracja): www.instytut-doskonalenia-logopedow.pl

20.01.20212 (czwartek) „Rotacyzm – terapia krok po kroku”, organizator (rejestracja): www.dobrakadra.edu.pl/c51-szkolenia-online

27.01.2022 (czwartek) „Trzy szeregi, czyli terapia głosek dentalizowanych”, organizator (rejestracja): www.instytut-doskonalenia-logopedow.pl

10.02.2022 (czwartek) „Diagnoza logopedyczna- krok po kroku”, organizator (rejestracja): www.instytut-doskonalenia-logopedow.pl

15.02.2022 (wtorek) „ORM”, organizator (rejestracja): ORM – autorska propozycja postępowania z dziećmi w wieku przedszkolnym – Fundacja Pomoc Autyzm

18.02.2022 (piątek) „Diagnoza logopedyczna- krok po kroku”, organizator (rejestracja): Diagnoza logopedyczna (badanie logopedyczne) – Fundacja Pomoc Autyzm

22.02.2022 (wtorek) „Wywoływanie głosek, poza dentalizowanymi i głoską [r]”, organizator (rejestracja): www.logodemia.pl

23.02.2022 (środa) „Połykanie i pozycja spoczynkowa języka”, organizator (rejestracja): www.dobrakadra.edu.pl/c51-szkolenia-online

01.03.2022 (wtorek) „Sygmatyzm międzyzębowy, dorsalny, boczny”, organizator (rejestracja): www.instytut-doskonalenia-logopedow.pl

10.03.2022 (czwartek) „ORM – autorska propozycja”, organizator (rejestracja): www.instytut-doskonalenia-logopedow.pl

16.03.2022 (środa) „Połykanie i pozycja spoczynkowa języka”, organizator (rejestracja): https://centrumdiscurso.wixsite.com/discurso/kopia-strona-g%C5%82%C3%B3wna

21.03.2022 (poniedziałek) „Rotacyzm”, organizator (rejestracja): www.logodemia.pl

22.03.2022 (wtorek) „Sygmatyzm międzyzębowy, dorsalny, boczny”, organizator (rejestracja): www.dobrakadra.edu.pl/c51-szkolenia-online

29.03.2022 (wtorek) „Nosowanie”, organizator (rejestracja): www.instytut-doskonalenia-logopedow.pl

04.04.2022 (poniedziałek) „Planowanie terapii w dyslalii”, organizator (rejestracja): www.logodemia.pl

05.04.2022 (wtorek) „Rotacyzm”, organizator (rejestracja): www.instytut-doskonalenia-logopedow.pl

6.04.2022 (środa) „ORM – autorska propozycja postępowania z dziećmi w wieku przedszkolnym”, organizator (rejestracja): www.dobrakadra.edu.pl/c51-szkolenia-online

16.05.2022 (poniedziałek) „Planowanie terapii w ORM”, organizator (rejestracja): www.logodemia.pl

18.05.2022 (środa) „Wywoływanie głosek (oprócz dentalizowanych i głoski [r])”, organizator (rejestracja): www.dobrakadra.edu.pl/c51-szkolenia-online

06.06.2022 (poniedziałek) „Diagnoza logopedyczna”, organizator (rejestracja): www.logodemia.pl

28.10.2022 (piątek) „Połykanie i pozycja spoczynkowa języka”, organizator (rejestracja): https://centrumdiscurso.wixsite.com/discurso/kopia-strona-g%C5%82%C3%B3wna