Majowa sobota z logopedią

Źródło: Magazyn Szkolny maj 2012
Autor: Magdalena Ławecka, Hanna Szykowska

Obecnie nie pozostawia wątpliwości fakt, że logopedia to nauka interdyscyplinarna. Coraz bardziej zauważa się jak specjaliści terapii mowy, odwołują się w swoich wypowiedziach do wiedzy psychologicznej, pedagogicznej czy medycznej. W chwili obecnej trudno wykluczyć pogląd, że współpraca logopedów ze środowiskami lekarskimi, psychologicznymi i nauczycielskimi, zwiększa szanse na osiągnięcie zdecydowanie lepszych rezultatów terapeutycznych.

19 maja odbyła się już VIII Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w Katowicach, tym razem połączona z walnym zebraniem członków ŚO PTL-u. Zgodnie z tytułem konferencji – Wieloaspektowy charakter oddziaływań logopedycznych w zaburzeniach mowy – wystąpienia dotyczyły różnorodnych zagadnień ze świata logopedii: od laryngektomii, przez terapię osób z autyzmem, jąkanie, afazję, a na dyzartrii kończąc. Prelegentami spotkania byli specjaliści różnych dziedzin, obok logopedów wystąpili także przedstawiciele środowiska medycznego i psychologiczno-pedagogicznego. Uczestnictwo innych specjalistów niewątpliwie potwierdza, jaką wartość ma współpraca specjalistów ze wspomnianych już grup zawodowych. Warto też podkreślić zasięg zainteresowania konferencją, bowiem wiedzą na poszczególne tematy dzielili się prelegenci przybyli aż z Gdańska, Warszawy, Kielc czy Krakowa.
Konferencję rozpoczęto tradycyjnie od przyznania nagrody Logopedia Silesiaca, którą Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego honoruje śląskich logopedów za ich działalność. W tym roku laureatką wspomnianej nagrody została dr n. hum. Katarzyna Węsierska. Przewodnicząca Śląskiego Oddziału PTL wręczyła również dyplomy uznania liderom Zespołów Doskonalenia Logopedów. Tegoroczna konferencja była dodatkowo uatrakcyjniona o jeszcze jeden akcent, a mianowicie o filmową relację z wydarzenia odsłonięcia tablicy pamiątkowej, poświęconej pierwszemu na Śląsku logopedzie – dr. Stanisławowi Wilczewskiemu. Szczególnym momentem konferencji był wywiad z Małgorzatą Strzałkowską, autorką licznych „łamiących języki” wierszyków, chętnie wykorzystywanych przez specjalistów w terapii logopedycznej. Autorka znanych tomików, takich jak np.: „Wierszyki łamiące języki”, „Wiersze spod Pszczyny” czy „Wiersze, że aż strach!” chętnie opowiadała na temat swojego warsztatu pracy oraz o tym, w jaki sposób powstają jej wiersze. Spotkanie stanowiło także okazję do wysłuchania ulubionych przez logopedów wierszyków, które deklamowała sama autorka oraz uzyskania autografu w jednym z tomików wierszy.
Tematyka pozostałych wystąpień była bardzo zróżnicowana. Doktor nauk medycznych Beata Kazek w referacie pt.: „Maski somatyczne w autyzmie” zwróciła uwagę na choroby, jakie często współtowarzyszą autyzmowi, jednak nie zawsze są właściwie rozpoznawane. Dr Halina Pawłowska-Jaroń w swoim wystąpieniu poruszyła tematykę dotyczącą rozwoju mowy dzieci z FAS, zwróciła uwagę na zaburzenia, jakie powstają już w okresie prenatalnym, jak również w kolejnych etapach rozwoju. Mgr Joanna Jatkowska omówiła rolę terapii logopedycznej drogą elektroniczną. W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na konieczność edukacji multimedialnej jako odpowiedź na potrzeby współczesnego dziecka. Mgr Maria Górecka-Lasota poruszyła temat laryngektomii. Skupiła się na sposobach rehabilitacji głosu po usunięciu krtani, a także zwróciła uwagę na problemy, jakie mogą towarzyszyć podczas terapii. Natomiast dr Katarzyna Węsierska – w imieniu swoim oraz mgr Agnieszki Mielewskiej – przedstawiła referat na temat dwóch rodzajów terapii jąkania wczesnodziecięcego, które wzbudzają coraz większe zainteresowanie wśród terapeutów na całym świecie. Prelegentka zwróciła uwagę na założenia obu terapii, a także na możliwość ich realizacji w polskich realiach.

Organizatorzy konferencji zadbali i o to, aby gościom nie zabrakło atrakcji również w przerwie między wystąpieniami. W czasie wolnym, można było podreperować swoją energię ciepłą kawą czy herbatą i posilić się smakowitymi przekąskami. Ponadto, podczas walnego zebrania członków ŚO PTL-u pozostali uczestnicy konferencji mieli okazję obejrzeć logopedyczne plakaty naukowe studentów fakultetu logopedycznego Uniwersytetu Śląskiego, którzy w ramach projektu „W świecie logopedii – studia przypadków”, pokazali opracowana dotyczące terapii konkretnych wad wymowy. Jak co roku, można było również zakupić ciekawą literaturę i pomoce logopedyczne różnych wydawnictw naukowych.
Uczestnicząc w VIII edycji Konferencji Logopedycznej ŚO PTL-u można było przekonać się, iż każdy logopeda, który stawia sobie za cel efektywną pracę z osobą wymagającą terapii logopedycznej, powinien stale pogłębiać swą wiedzę. Prelegenci wielokrotnie podkreślali konieczność współpracy logopedy z innymi specjalistami. Odczuwając potrzebę zgłębienia wiedzy logopedycznej z niecierpliwością oczekujemy IX Konferencji Logopedycznej Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, na którą organizatorzy już dziś serdecznie zapraszają 25 czerwca 2013 roku.