VI Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna

Źródło: Magazyn Szkolny 6/2010
Autor: Beata Wojciechowska

W Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego „Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego – teoria i praktyka”.

Uczestniczyli w niej znawcy tematu, m.in. lekarze, psycholodzy, logopedzi oraz nauczyciele.
– Konferencja była poświęcona niedosłuchom centralnym – mówi dr Iwona Michalak – Widera, Przewodnicząca Śląskiego Oddziału PTL. – Problem ten dotyka zaledwie 2- 3% całej populacji, co stanowi naprawdę niewielką grupę osób. Całe szczęście, bo taki człowiek ma naprawdę bardzo ciężkie życie. 
Na spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach zostali zaproszeni specjaliści z różnych dziedzin, którzy pokazali etapy pracy z osobą, posiadającą niedosłuch centralny.  W ich gronie znaleźli się m.in. Małgorzata Spendel, psycholog
– logopeda, nauczyciel oraz konsultant w Regionalnym Ośrodku Metodyczno – Edukacyjnym Metis w Katowicach, która przybliżyła problem od strony prawa oświatowego, dr n. med. Andrzej Senderski, kierownik Zakładu Epidemiologii i Badań Przesiewowych z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, przedstawiający aspekty medyczne zaburzenia. Głos zabrali również logopedzi, m.in. Barbara Kasica ze Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG w Katowicach i dr Olga Przybyla z Uniwersytetu Śląskiego, które poruszyły temat terapii niedosłuchu centralnego metodą VAV Program, a także dr Iwona Michalak – Widera oraz Katarzyna Pietras z Oddziału Neurologii Wieku Rozwojowego w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, przedstawiające wypracowane przez siebie metody postępowania z dzieckiem. Podczas spotkania obecni byli również przedstawiciele wielu firm, m.in. Young Digital Planet S.A., Medicus, którzy zaprezentowali multimedialne programy komputerowe, wspomagające prace z dzieckiem. 
Jak poinformowała nas dr Michalak – Widera niedosłuch centralny dotyczy najczęściej małych dzieci.
– Niedosłuch wychodzi wcześnie, gdy dziecko nie mówi lub nie ma z nim kontaktu werbalnego. W tej sytuacji należy posłać go do specjalisty, m.in. psychologa, neurologa, którzy stwierdzają czy ma intelekt w normie, czy nie ma jakichś zaburzeń, mikrodefektów mózgowych, które na to wpływają. W przypadku, gdy wyrok jest negatywny, kierowane jest do kolejnych specjalistów.
O tym, jakie trudności napotyka na swej drodze człowiek bez kontaktu werbalnego świadczy historia dziewczynki, która po ukończeniu pierwszej klasy szkoły integracyjnej była zmuszona przejść do szkoły ogólnodostępnej. W dawnej szkole była bardzo dobrą uczennicą, niestety bez szans na podobne rezultaty w drugiej z placówek.
– Dzięki temu, że specjaliści, lekarze, medycy stawiają diagnozy i stwierdzają stan dziecka, my – logopedzi możemy zacząć spokojnie nad tym wszystkim pracować – tłumaczy dr Michalak – Widera. – Pozwalamy wrócić dziecku do szkoły integracyjnej i dalej kształcić je na tym etapie, by ponownie mogło stać się najlepszym uczniem. Logopedzi uczą dzieci mowy, kontaktów werbalnych, a nawet czytania ze zrozumieniem.
W ubiegłych latach konferencje poświęcone zostały wadom wymowy, jąkaniu, a nawet problemom neurologicznym.

Beata Wojciechowska