Postępowanie logopedyczne z dzieckiem wielojęzycznym. Studium przypadku

Źródło: Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość. Szanse i zagrożenia na drodze do porozumienia, pod redakcją naukową Kamili Kuros-Kowalskiej, Iwony Loeve, Gliwice 2014
Autor: Iwona Michalak-Widera, Iwona Bijak