Logopeda – zawód z przyszłością

Źródło: Magazyn Szkolny 6/2011
Autor: Damian Hatko

Wady wymowy wśród dzieci kończących siódmy rok życia występują w ok. 40% przypadków. Powiedziała nam dr Iwona Michalak-Widera przewodnicząca Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.  Jest więc widoczne zapotrzebowanie na szkolenie kolejnych specjalistów w tej dziedzinie i, co równie ważne, trafianie do społeczeństwa z podstawową wiedzą w temacie logopedii. Logopedzi z całej Polski przyjechali w piątek 27 maja do Katowic na VII Ogólnopolską Konferencję Logopedyczną.

Wśród wieloletnich działań Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego istotną rolę pełnią konferencje logopedyczne. W października 2007 r. spotkania po raz pierwszy przybrały rangę ogólnopolskich konferencji. Od początku miejscem organizacji spotkań była Sala Sejmu Śląskiego w Katowicach. Miniona już VII konferencja logopedyczna, po raz pierwszy zawitała do rektoratu Uniwersytetu Śląskiego mieszczącego się przy ul. Bankowej w Katowicach. Od maja 2008 roku konferencje zostały objęte stałym patronatem honorowym przez Uniwersytet Śląski, a od maja 2009 także przez Marszałka Województwa Śląskiego Bogusława Śmigielskiego, a w obecnej kadencji przez Marszałka Adama Matusiewicza. 

W konferencji uczestniczyli logopedzi, a także pedagodzy i psycholodzy. Organizacja tego typu spotkań jest niezwykle ważna, ponieważ w jednym miejscu wszystkie te osoby mogą wymieniać się swoimi doświadczeniami zawodowymi.

I tym razem nie zabrakło słuchaczy z różnych miejsc Polski.

 – Uczestniczyłam wcześniej w innych konferencjach tego typu, jednak w Katowicach jestem po raz pierwszy. Szczególnie zainteresował mnie wykład dr Katarzyny Węsierskiej, która skupiała się na zastosowaniu podejścia terapeutycznego, zorientowanego na pracę z rodziną w terapii małych dzieci o zaburzonym procesie nabywania języka. Jestem terapeutką wczesnej interwencji. Dlatego ten temat jest dla mnie szczególnie interesujący – mówiła Agnieszka Felic.

Z wykładów zechcieli skorzystać także studenci.

– Obecnie jestem studentką Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku logopedia z emisją głosu. Przyjechałam na konferencję logopedyczną, ponieważ chciałabym poszerzyć swoją wiedzę, korzystając z doświadczenia znanych wykładowców. Szczególnie ważny jest dla mnie warsztat mgr Agnieszki Wilk przedstawiający zaburzenia mowy o podłożu neurologicznym i genetycznym – mówiła Ewelina Karp.

– Jesteśmy studentkami z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Konferencja może okazać się ciekawym doświadczeniem, które pozwoli zobaczyć znane nam problemy z perspektywy wykładowców uczących na innych uczelniach. Naszym zdaniem logopedia w Polsce jest przyszłościowym zawodem. Coraz więcej rodziców przykłada dużą wagę do prawidłowego rozwoju swojego dziecka, wzrasta także zapotrzebowanie na logopedów pracujących w przedszkolach – przekonywały Martyna Smolarek i Magdalena Wojewoda.

Tekst i foto:

Damian Hatko

Apla:

Każdy student w momencie podjęcia nauki na uczelni wyższej myśli o możliwościach przyszłej pracy, która pozwoli wykorzystywać nabyte umiejętności. Niewielu z nich myśli zapewne o otrzymaniu nagrody, która jest podziękowaniem za ich dokonania na rzecz Logopedii Śląskiej. Takie wyróżnienie noszące nazwę Logopedia Silesiaca, otrzymała podczas tegorocznej  konferencji dr Danuta Pluta-Wojciechowska.    

– Czuję się niezwykle wyróżniona i wzruszona, jednakże Forum Logopedyczne, którego jestem redaktorem naczelnym nie mogłoby powstać bez wytężonej pracy moich koleżanek i kolegów. Dziękuję za pomoc Katarzynie Węsierskiej, Iwonie Michalak-Widerze, Mieczysławowi Chęćkowi, Marcie Węgierskiej, a także Natalii Moćko i wszystkim tym, których w tym momencie nie jestem w stanie wymienić. Pomimo mojej pracy na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie czuję się zarówno Krakowianką, jak i Ślązaczką  – mówiła laureatka, Danuta Pluta-Wojciechowska.