Aby Twoje dziecko mówiło pięknie


pobierz >>

Źródło: Publikacja plakatowa podczas Konferencji Naukowo – Szkoleniowej „Status zawodowy logopedy oraz prawne i merytoryczne uwarunkowania diagnostyki logopedycznej”. Katowice, 28 października 2005 roku.

Iwona Michalak-Widera
Katarzyna Węsierska
Beata Zipper-Malina