Praca diagnostyczno-terapeutyczna logopedy w świetle językoznawstwa kognitywnego


pobierz >>

Źródło: Publikacja plakatowa podczas II Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej „Afazja i autyzm – zaburzenia mowy oraz myślenia”.
Wrocław, 2 – 4 września 2005 roku.

Iwona Michalak-Widera